Please click HERE to see the menu and title!

Čmeláci

Also available in English Přepnout na angličtinu. Zvolena čeština.
E

Předmluva

Message: Tento článek seznamuje čtenáře se životem čmeláků (rod Bombus), a to jak v přírodě, tak pod dohledem člověka. Rozebírá možnosti po­sled­ně uvedeného z různých úhlů pohledu. Ať už jste nadšenec, nebo pro­fe­sio­nál­ní pěsti­tel, najdete zde informace vztahující se k Vaší situaci.
E

Čmeláci ve volné přírodě

Message: Můžete je obvykle spatřit od dubna do října, jak vykonávají různé činnosti podle aktuálního období. Zezačátku velcí jedinci, královny, poletují nízko nad zemí. To je hledání hnízdní dutiny, jak je popsáno dále. Poté začnou pravidelně létat na květy. Jejich způsob letu se značně liší od způsobu ostatního hmyzu, létají poměrně rychle (až 50 km/h, pracují při větru až 70 km/h) a vysoko.
Čmelák rokytový
B. hypnorum
To zna­me­ná, že prakticky nikdy neuvidíte čmeláka jindy, než při sbě­ru potravy z květů nebo při zmí­ně­ném hle­dá­ní hnízda.
Čmeláci dávají přednost květům s vysokým ob­sa­hem nektaru, ale vez­mou za vděk jakýmkoliv kve­tou­cím stromem dos­tup­ným ve slabém ob­do­bí. Proto hojně využívají třešeň, která výrazně pomůže královnám z ce­lé­ho okolí. Pozdě na jaře se nabídka květin rozšíří, takže za zmínku stojí jejich potrava na konci léta, kterou tvoří zejména bodlák. To je horší pro­blém, než by se mohlo jevit na první pohled - čmeláci vyža­dují zane­dba­né meze a svým opy­lová­ním pomáhají tomuto plevelu se šířit. Kvůli stra­chu z plevelů dokonce čmelák získal v Austrálii sám status invazního druhu.
Čmelák sorejský
B. soroeënsis
Protože čmeláci mají jedny z nejdelších sosáků, navštěvují květy příliš hluboké pro ostatní hmyz. Jsou známými opylovači jetele. Vzácnější druhy můžete spatřit na hluchavce bílé rostoucí na slunné mýtině.
Mezi jedinečné činnosti čmeláka patří 'loupení nektaru', což spočívá v pro­kous­nutí květu ze strany za účelem snadného získání přístupu. Někteří lidé žijí v přesvědčení, že to mají na svědomí vosy, ale ty pouze využívají díry po čmelácích. Tato aktivita není obecně přínosem a naštěstí se vyskytuje jen sporadicky.
E

Životní cyklus čmeláka

Message: Začněme popis cyklu tradičně začátkem jara. Královna se probu­dí ze zim­ní­ho spánku vlivem teplého počasí. Je pro ni nej­vý­hod­nější tak učinit 1. dubna, nebo později, jakmile počasí dovolí. Může se stát, že se probudí dříve. To obvykle znamená pohromu. V tu dobu není dost květů, takže zmrzne. Nicméně po úspěšném probuzení si královna najde květy k doplnění energie. Nejlepší je strom, protože pro velké množství nektaru není třeba létat daleko a plýtvat energií. Dospělý čmelák se živí pouze nektarem. Po několika dnech omezí krmení a začne hledat místo k založení kolonie, neboli hnízda. Jde o pozoruhodnou činnost, při které můžete pozorovat velké množství krásných velkých královen, jak pomalu létají nad zemí. Je to vhodná doba k fotografování čmeláčích královen (nebo nasazení nějaké do úlu). V tuto dobu můžete zpozorovat, že matky různých druhů zkoumají různá místa k založení hnízd. Podle toho jsou také druhy pojmenovány. Nejběžnější druh je Bombus terrestris, čmelák zemní.
Čmelák zemní - královna
B. terrestris
Jména oblíbených hnízdišť korespondují s latinskými názvy druhů. Mezi další vhodná místa patří praskliny ve skále, trsy staré trávy nebo duté stromy. I když se čmelákovi dostane vhodné dutiny, konečné rozhodnutí o usazení ovlivní i okolní prostředí.
Královna si pozorně prohlédne povrch vhodných útvarů. Pokud najde nějakou prohlubeň, může se dokonce prohrabat trávou k jejímu prozkoumání. Jediná matka dokáže prohledat stovky, ne-li tisíce nebezpečných míst, takže je s podivem, že se při tom vážně nezraní. Po nalezení slibné díry nebo hromady dřeva do ní matka sestoupí, ujistí se, že je tam polosuchá, temná dutina, všechno ohmatá a pak se vrátí ven. Následně provede zapamatovávací let, Zapamatovávací vzor letu čmeláka což znamená létat zleva do­prava ve zvětšujících se obloucích pozadu od vstu­pu. Manévr za­kon­čí obkrou­že­ním oblasti vy­so­ko ve vzdu­chu. Čmeláci si také pamatují pachové mapy prostředí, takže se dokáží vrátit, pokud byli násilím přemístěni na ji­né mís­to v te­rito­riu. Poté, co se královna roz­hod­ne pro hnízdiště, nemůže se už na­stě­ho­vat nikam jinam, i když by teoreticky mohla. Zemře, pokud v době ne­pří­tom­nosti dojde k zavalení vchodu. Začne při­pra­vovat vnit­řek hní­zda na kladení va­jí­ček. Některé druhy si potřebují celý povrch interiéru navoskovat, ale námi chovaní čmeláci to nikdy nedělali. Potřebují si však vhodným způsobem vytvarovat stelivo. Královna dokáže překousat trávu a přemístit ji, aby vytvořila chodbičku k voskovým buňkám. Tyto založí na dně dutiny, aby nepadly na stranu. Buňky mají tři odlišné účely: Úschova nektaru, úschova pylu (pollen-storer) a vývoj. Jsou mezi nimi drobné rozdíly, ale všechny vypadají jako béžové olivy. Někteří čmeláci mají odlišnou správu pylu, kdy vykousnou ve vývojové buňce boční otvor a připevní k němu pyl; nazývají se tvůrci kapes (pocket-makers). Královna stráví první den až dva úpravami hnízda a pak začne sbírat pyl a nektar. Podle počasí naklade brzy poté vajíčka. Ta je třeba zahřívat, takže královna střídavě létá za potravou a bzučí na vajíčkách. Během této doby královna stále opouští hnízdo minimálně, jen několikrát za den. To trvá přibližně 4 až 7 dní (záleží na počasí, navíc je těžké určit přesně datum zakladení). Po vylíhnutí larev nabírá práce na obrátkách. Královna vylétá už v 6:30, sbírá plné košíčky pylu (což trvá přes 30 minut) a vrací se je zkrmit (15 min). To trvá až do večera. Protože se královna bojí zůstat venku přes noc, přestává létat už 1 až 2 hodiny před samotným západem Slunce. Dobrá výživa v tomto období je klíčová a trvá přibližně 6 dní. Pak se chování opět změní, když se larvy zakuklí. (Na rozdíl od podobného hmyzu se čmeláčí larvy nesvlékají, po instaru larvy se rovnou zakuklí a přemění v dělnici.) Při vývoji zakuklených dělnic je chování matky nepravidelné. Nejdříve je pasivní, ale těsně před vylíhnutím dělnic začne létat hodně, dokud práci nepřevezmou dělnice. Trvání vývoje dělnic z larev závisí na teplotě a předchozí výživě a pohybuje se mezi 10 až 14 dny. Čerstvě vylíhlé děl­ni­ce nemohou létat okamžitě, jsou však připraveny do 24 hodin. Na rozdíl od včel neprocházejí čmeláčí dělnice různými úlohami v úle, začínají brzy létat. Dělnice očekáváme 15. května, takže objeví-li se dříve, je to známka dobře zabezpečeného vývoje. Výživu se také můžete pokusit odhadnout změřením dělnice (z fotografie, neriskujte zabití první dělnice!). Může měřit od 8 do 14 mm, záleží také na druhu.
Královna urychleně naklade vajíčka další generace dělnic. Ty by se měly vyvinout rychleji, protože vše je už připraveno a pomáhá až 7 dělnic. Další dělnice se tedy vylíhnou asi za 20 dní. Ve střední Evropě musí kolonie vychovat 3 až 4 generace dělnic, než posílí natolik, aby dokázala vychovat mladé královny (cíl snažení čmeláků), ale v teplej­ších kli­ma­tic­kých pás­mech mohou královny vznikat mezi ranějšími generacemi dělnic. To je možné snadno, protože u čmeláků záleží osud larvy pouze na množství potravy a hranice je neostrá.
První královny můžeme očekávat v srpnu. I kdyby se vylíhly dříve, musely by počkat na trubce z ostatních úlů. Královny se tedy ujímají role dělnic v úlu. Ve stejnou dobu nebo o něco málo později než vajíčka královen jsou nakladena neoplodněná vajíčka trubců. Je pozoruhodné, že mohou pocházet i od dělnic. Trubci se špatně poznávají, ale u našich druhů mají obvykle žlutější chloupky na hrudi než ostatní jedinci téhož druhu. V úlu nejsou vítáni, takže odletí ven hledat cizí královny. Mezitím se běžným způsobem živí nektarem.
Po vylíhnutí královen i trubců nastává v úlu zmatek. Královna za­kla­da­tel­ka zemře, nebo je dokonce zabita dělnicemi, které mají v tuto dobu instinkty "konkurenčních královen". Toto chování se projevuje pouze v drs­něj­ším podnebí. Po vymření dělnic se mohou některé z mladých královen, které se mezitím spářily venku, vrátit do úlu k zimnímu spánku. Většina z nich si ale najde díry ve stromech směřující na sever, spadané listí na suchých místech nebo jiné, vhodné k zimování. Místo by mělo přes zimu zůstat nerušeno a zahřát se opět až v dubnu, aby mohla královna na jaře založit novou kolonii.
E

Využití čmeláků

Message: Stejně jako u ostatních lidských zájmů, i chov čmeláka může probíhat za účelem zisku nebo zábavy, může být koupen nebo vychován od píky. Vlastníte-li skleník nebo pokud organizujete využití polí, pravděpodobně zvolíte koupi zabydleného úlu. Při této variantě Vám zbývá pouze umístit úl doprostřed příslušných rostlin a otevřít vchod. Dělnice se postarají o zbytek. Šikovná funkce úlu biobest spočívá v možnosti rychle shromáždit všechny dělnice uvnitř, stačí přepnout na jednosměrný vchod a během hodiny můžete úl přestěhovat. Úly využívají druh Bombus terrestris, protože je nej­života­schop­nější a nej­roz­šíře­nější. Ačkoli je vhodný pro prů­my­slo­vé vy­užití, nesnažte si z něj udělat domácí zvířátko, jak bude popsáno dále. V těchto lepenkových úlech mají čmeláci značně umělé prostředí, zvláště nádrž sladké vody k náhradě nektaru ve sklenících s rajčaty (nemají nektar) je pro čmeláky zásah do běž­né­ho života. Krátký vchod navíc nechrání před parazity. Lze tedy očekávat vymření kolonie krátce po splnění požadavků ve skleníku, kdy rozhodně nedosáhne vývinu nových matek. Kolonie umístěná v trvale uzavřeném skleníku může případně přežít. V tom případě by měli dostat šanci a získat přístup ven. Není však tak jednoduché přesunout úl ven - dělnice si budou pamatovat staré místo, i podle pachu. Pokud opravdu chcete dát čmelákům šanci, přeneste je alespoň 5 km od původního místa. To je přinutí si zapamatovat nové místo.
Naproti tomu můžete čmeláky chovat jako zálibu. Značně se liší od běžných domácích zvířat, lze je srovnat s ptáky v budce. Potřebují úsilí pouze zezačátku, později je můžete jen pozorovat. Cílem Vašich čmeláků bude vychovat mladé královny. Obvyklý počet je 10 královen na kolonii, což je dobrý odrazový bod k posouzení úspěchu. Měl byste čmeláky chránit před parazity, jak bude popsáno. Při ochraně čmeláků musí být člověk trpělivý.
E

Chov čmeláků

Message: Jakkoli mohou rychlé projekty vzešlé z náhlého hnutí mysli uspět, doporučuji Vám si vše o chovu čmeláků předem promyslet. Nasazovací období v dubnu je krátké, takže tehdy musí být vše připraveno. Jeden z prvních kroků může být, překvapivě, výsadba květin. Většinou to není potřeba, ale pokud budete chtít použít polskou metodu (vysvětlena dále) pro vzácnější druhy, nebo bydlíte v oblasti bez květin, raději zasaďte hluchavky.
V zimě před začátkem sezóny najděte vhodné místo pro úl. Za zmínku stojí, že úl by měl být vestavěn do větší stavby, která zpomalí změny teploty, ochrání úl před deštěm, umožní další úpravy a hlavně dobrý přístup. Můžete využít zahradní altán. Mezi další možnosti patří uskladněné cihly, dřevo (pouze trámy nebo prkna) a staré chaty, které na pozemku zbyly po postavení nového domu. Dále na vybraném objektu najděte vhodné místo k vytvoření vchodu. Měl by mířit na sever nebo na východ, ale není to příliš důležité. Co se týče výšky nad zemí, vyberte nebo vyvrtejte otvor asi 1 m nad zemí pro čmeláka skalního a další stromové druhy, nebo nízko okolo 10 cm pro ostatní druhy (ne­do­po­ru­ču­ji). V případě chaty budete potřebovat vyvrtat do zdi díru přes 32 mm v průměru; pokud zvolíte přístřešek z tvárnic, což doporučuji, pouze necháte mezeru mezi dvojicí tvárnic v příslušné výšce.
Jakmile máte hotovou ochrannou stavbu, budete potřebovat postavit úl. Sice existuje celá řada složitých postupů, ale naším způsobem postavíte levný, lehký, recyklovatelný, a přesto funkční úl z lepenky a ochranné hadice (husího krku). Postup vynechává použití barvy a lepidla, u kterých by se muselo čekat na vyčichnutí, úl pak dobře tepelně izoluje a lze ho na­přes­rok lacino nahradit novým.
Schéma lepenkového úlu
Toto uspořádání je prověřeno léty praxe. Značně závisí na tepelných vlastnostech a ochraně před deštěm okolní stavbou. Skládá se z těchto materiálů:
 • Vícevrstvá vlnitá lepenka, krychle bez horní stěny, a = 21 cm
 • Ochranná hadice (husí krk, na obrázku růžově), vnitřní průměr d = 26 mm, délka alespoň 1 m, nejlépe až 2 m. Hadice musí být omotaná černou páskou, pokud již není z černé hmoty. Vyberte co nejohebnější husí krk!
 • Volitelné plexisklové okno na vršek. Vyřízněte rozměr, kdy nebude sklo přečnívat, ale nepropadne do krabice
 • Víko ze stejné lepenky jako krabice, mělo by jít přes plexisklo hladce, ale nemělo by vyloženě plandat
 • Čirá lepicí páska (k připevnění plexiskla), krycí páska (černá nebo Powertape stříbrná) k odstínění světla
 • Prkénko a drát (zakresleno žlutě) k připevnění krku tak, aby pro­chá­zel kolmo otvorem ve stěně úlu
 • Suchá tráva, peří, chlupy, hrubá vata, konopí k vystlání úlu. Jakékoli smetí posbírané v domácnosti obsahuje roztoče, proto nalezené věci dejte do uzavíracího sáčku a nechte přes noc v mrazáku k jejich zahubení.
Nejdřív vyrobte krabici. Vystřihněte přesně naměřený kříž z kartonu a slepte strany, aby vznikla krychle. Ve stěně vyřízněte otvor pro hadici. Vzdálenost ode dna i od sousední stěny by měla být shodná s tloušťkou prkýnka. Celý husí krk pokryjte černou páskou, pokud ještě není. Pro­strč­te ho na zkoušku otvorem. V místech uchycení drátem pro­pích­něte do stě­ny malé otvory. Ke zpevnění můžete okolí otvorů polepit páskou. Umístěte prkýnko a hadici přivažte ke stěně úlu. Zkraťte přebytečný drát a zalepte místo krycí páskou. Nezapomeňte důkladně olepit i okraj průchodu krku do krabice. Nyní ověřte nepropustnost světla tak, že si dáte krabici přes obličej a podíváte se proti světlu. Najděte všechna světlá místa a zalepte je.
Umístěte stelivo. Vezměte svazek staré, měkké, suché trávy a postupně nůžkami nastřihejte do úlu 3 až 5 cm dlouhé kousky. Pokud máte další druhy steliva, rozmístěte ho mezi trávu, nenechávejte u sebe totéž. To platí hlavně u vaty, neměla by se používat vůbec, ale pokud už musíte, nastřihejte ji na velmi malé kousky do 1 cm. Když je krabice dostatečně zaplněná (do dvou třetin), vytvarujte trávu. Vymodelujte uprostřed prohlubeň podle obrázku. Královna založí hnízdo v nejnižším bodě, takže nenechte žádný po straně. Nakonec se ujistěte, že je volný průchod od vchodu do středu prohlubně - vytvarujte průchod v trávě od husího krku na povrch jamky. Je na čase nalepit na krabici plexisklo. Použijte průhlednou pásku. Neuzavírejte škvíru úplně, ponechte rohy volné kvůli větrání. Neponechávejte však mezery nad 0.5 mm. Pokud máte na zahradě mravence a domníváte se, že přijdou na čmeláky, můžete buď pod úl připravit sloupec tvárnic s mísou s olejem, nebo nalepit po ob­vo­du úlu pás mucholapky. Ta sice časem zasychá, ale na jednu sezónu vystačí. Nasaďte víko a připravte se k instalaci úlu. Neobracejte ho, aby se nepřesypala tráva uvnitř. Přineste úl do přístřešku. Upravte výšku podstavce tak, aby šel husí krk ke vstupu téměř vodorovně. Krk do kopce způsobí únik zápachu, který přiláká parazity, krk s kopce umožní čmelákům do něj vytahat z úlu smetí, čímž ho mohou i ucpat. Jedna z posledních věcí je příprava krytu s česnem. Můžete ho vyrobit z kartonu, případně ze dřeva k víceletému použití. K ochra­ně před mra­ven­ci na něj zezadu nalepte mucholapku a připevněte ho trochu dál od zdi. Myslete i na myši, umějí lézt po omítce, takže zvažte výrobu štítu česna z hladkého materiálu.
Gratuluji, úl máte připraven!
Nyní potřebujete nasadit do úlu královnu. Lze to provést přibližně od 5. dubna. Předem si však připravte několik nástrojů. Budete po­tře­bo­vat velkou litrovou sklenici se šroubovacím víkem,
kousek kartonu veli­kosti okolo A6, látkový kapesník a především píst vyrobený následujícím způsobem:
Je pěkný dubnový den a Vy cítíte svou příležitost. Navštivte okraj pole, nejlepší je stará tráva s keři poblíž lesa. Vyberte si místo poblíž úlu, nejen že by se čmeláci ve sklenici po delší cestě udusili, ale navíc pak ztratí zájem o osídlení úlu. K dosažení vzdálenějších míst včas můžete využít kolo. Počkejte na vhodný čas (14 až 15 hodin), sbalte si sklenice do batohu (musí být tmavý) a jděte na místo. Po příjezdu vezměte sklenici, povolte ji a poslouchejte, jestli neletí čmelák.
Čmelák skalní - královna
B. lapidarius
Musíte se rozhodnout, jaký nasadit druh. Důrazně doporučuji být trpělivý a najít čmeláka skalního (vlevo). Tento druh ocení člověkem po­sta­ve­né úly. Může se v nich usadit i sám, bez zásahu.
Náhle si všimnete správného čmeláka. Vykonává typický pohyb při hledání dutiny. Létá 10 cm nad zemí ze strany na stranu a zkoumá prohlubně v trávě. Přijďte k němu proti větru (čmeláci cítí pach dechu a uletí) a vyvarujte se zastínění čmeláka, i to by ho vy­pla­šilo. Sehněte se se sklenicí a miřte na čmeláka. Jakmile si sedne, rychle ho zakryjte. Když vyletí k hornímu konci sklenice, zasuňte dospod víčko a zašroubujte. Můžete zkusit chytit druhou královnu do rezervy, ale čas tlačí, takže raději spěchejte k úlu. Nezapomeňte schovat sklenici do tma­vé­ho ba­to­hu, aby čmelák nelétal zbytečně proti sklu.
Po příjezdu vezměte píst a papírovou kartu a v pokoji se zavřeným oknem a odkrytými závěsy vypusťte čmeláka. Sklenici otevřete u okna, aby do něj nenarazil v plné rychlosti. Překryjte ho pístem, opatrně na nohy. Zasuňte papír mezi píst a sklo. Vezměte si kapesník, papír držte spolehlivě na pístu a doneste královnu k úlu. Přidržte píst ke vcho­du a vytáhněte papír. Poslouchejte bzučení královny, vyšší bzukot znamená bolest, přestaňte tlačit a zaviklejte pístem, aby se mohla přesunout. Pomalu zasouvejte píst. Sledujte, kdy se královna natočí hlavou ke vcho­du, pak opět tlačte. Po úplném zatlačení pístu ještě chvíli počkejte, pak ucpěte vchod kapesníkem. Zjistěte čas. Po 15 až 60 minutách se vraťte a uvolněte vchod. Odstupte a sledujte. Může chvíli trvat, než čmelák vyletí, přijde vhod židle a MP3 přehrávač. Pozorně sledujte vchod. Jakmile se objeví čmelák, nehýbejte se a všimněte si rychlosti a způsobu odletu. Pokud rovnou odletí, usazení se nepodařilo. Opakujte pokus s dalším čmelákem, můžete použít rezervního, který zůstal mezitím za oknem. Pokud ale královna provede zapamatovávací let podle uve­de­ného obrázku, máte téměř vyhráno. Chcete-li mít jistotu, nebo pokud jste nemohl čekat, umístěte do vchodu druhý den suchý list, aby kolem něj nešlo projít. Později zkontrolujte, jestli je odstrčený. Dále je možné na úl zaklepat a poslouchat bzučení. Má to však dvě nevýhody: Královna nemusí na klepání vůbec zabzučet, případně se může natolik vyděsit, že úl opustí. Je běžné, že brzy po usazení královna ani celý den nevyletí.
Úl máte obydlený.
Jeden z prvních velkých úkolů čmeláčí matky je vyvedení prvních dělnic. To znamená, že královna nesmí při sběru zahynout a musí najít dostatek květů. Některé oblasti jsou ideální, ale pokud předem předpokládáte podvýživu, při stavbě úlu do něj umístěte napajedlo. Je nutné věnovat zvýšenou péči prevenci utopení, proto po vzoru biobestu dejte do nízké láhve svazek bavlněné látky jako knot a naplňte ji roztokem cukru ve vá­ho­vém poměru 1:1. Při sestavení knot smočte, sám by až nahoru tekutinu nenatáhl.
První dělnice se objeví do měsíce, čím dřív, tím lepší jsou podmínky. Důležitá indicie je i velikost dělnic, dělnice velikosti 8 mm značí pod­vy­ži­ve­nou kolo­nii. Buď je královna nemocná, nebo je v okolí málo květin. Příští rok uvažujte o napajedlu. Pokud dělnice dosahují délky 14 mm, vše je v pořádku. Hlídejte však parazity. Zde je seznam nejběžnějších:
 • Zavíječ čmeláčí
  Zavíječ čmeláčí (Aphomia sociella). Velmi roz­ší­řený. Uvádí se, že ho odpuzuje pach petroleje, ale podle našich zjištění je nejlepší dlouhá vodorovná vstupní chodba. Pokud zavíječe najdete na stropě úlu, můžete ho sice zabít, ale už pravděpodobně stejně nakladl vajíčka.
 • Pačmelák (rod Psithyrus). Je ještě vzácnější, než samotní čmeláci, takže by vlastně měl mít pa­ra­doxně právo Vaše čmeláky zničit. Lze se mu preventivně bránit namontováním 10 mm podložky do vchodu úlu týden po vylíhnutí dělnic. Podložku odstraňte po 2 měsících, nejpozději 15. července (1.7. u raného druhu čmeláka rokytového).
 • Roztoči (Locustacarus buchneri). Nejsou smrtící, ale dost zatěžují kolonii. Královna je obvykle chytí v dírách, kde hledá místo k zimování nebo k hnízdění. Riziko se zvyšuje, pokud nenajde otvor brzy. Přesto dbejte na čisté stelivo. Prohlédněte nově chycenou královnu a pokud má roztoče, nenasazujte ji. Buď ji pusťte, nebo z ní roztoče vyčistěte štětcem v teplé vodě. Použijte rukavice k ochraně před žihadlem.
 • Mravenci. Dokáží zničit kolonii během dne až dvou. Hlídejte je na blízké zemi. Buď nastražte jedové návnady, nebo od začátku postavte úl s mucholapkou, když je v okolí hodně mravenců.
 • Různé mouchy. Existuje několik druhů s odlišnými způsoby útoku. Jsou vzácné a navíc proti nim nelze nic dělat.
Vašim čmelákům se zatím daří. Můžete je sledovat plastovým okýnkem. Přijďte večer a posviťte si na ně červeným cyklistickým světlem. Hmyz nevidí červenou. Pokud půjde všechno hladce, v srpnu se vylíhnou trubci a pak královny. Trubci uletí, ale královny budou v úlu žít ještě několik měsíců. Spáří se několik dní po vylíhnutí. K nalezení trubců využijí typickou letovou výšku a pachové značky na vysokých objektech. Pak žijí dále v úlu. To je důležité, protože toho můžete využít k chycení oplo­ze­ných královen a jejich uspání v ledničce. To dále zvýší přežití čmeláků, protože při zimování ve volné přírodě matek údajně mnoho uhyne. Pokud se k tomu rozhodnete, opatřete si síť s 10 mm oky a vytvořte z ní voliéru přes vchod. Cílem je nechat dělnice prolézt. Je to vhodné provést začátkem září pozdě večer, když máte následující den volno. Může být nutné přizpůsobit období nasazení sítě průběhu roku. Po chycení královen v síti ji nenechávejte na místě dlouho. Jsou omezeny na to, co přinesou dělnice. Když bude v síti několik královen, přineste ji domů. Pokud použijete starou síť z polské metody, která nedovoluje pochytat královny, počkejte na noc a přineste domů celý úl i s královnami. Každou královnu zavřete do samostatné krabičky od zápalek (pomozte si oknem jako při použití pístu), pak je všechny schovejte do pevnější plastové dózy s dírami pro vzduch. Dejte je do ledničky. Nikdy nenechávejte královny neoddělené, bojovaly by spolu. Ujistěte se, že v daném místě ledničky je teplota pod nulou. Podle zvyků provozu ledničky a podle typu nemusí být všude skutečně mráz.
V dubnu můžete královny pustit. Je nejvhodnější každou položit zvlášť na květ na slunečném místě. Při otvírání krabiček od zápalek dejte pozor na zranění nohou, je lepší krabičku v místě zdvojeného papíru roztrhnout nebo rozstřihnout.
E

Zvláštní postupy

Message: Kromě výše popsaných způsobů chovu existují i další techniky, které stojí za zmínku. Ohledně zabydlování královen můžete zvolit Zapletalovu me­to­du, která ale vyžaduje napajedlo. Vchod necháváte uzavřený 3 dny. To by mělo zvýšit pravděpodobnost usazení. Další metoda, která vyžaduje hluchavky, se nazývá polská metoda. Celý východ z úlu i s hluchavkami obklopíte sítí (lze použít typ jako k filtraci královen) a necháte žít královnu uvnitř, dokud se nevylíhnou dělnice. To je vhodné pro velmi vzácné nálezy, kdy si nemůžete dovolit o matku přijít.
Kromě toho nemusejí čmeláci vylétat ven vůbec. Je možné je chovat v krabici po celé vegetační období. V tomto případě nemusí být v úlu ani tráva, pokud je vytápěn. Velmi se hodí topení pro akvária, protože má vestavěný termostat a je vodotěsné. K jejich sledování použijte červené světlo. Samozřejmě jim musíte poskytovat náhradu nektaru a pyl. Ten lze zakoupit ve včelařských obchodech. Když královnu nenecháte vyletět z úlu a zapamatovat si ho, nezaložila by sama první buňky. To lze navodit tak, že do úlu položíte několik živých včelích mladušek od včelaře. Musejí být opravdu co nejmladší.
E

Čmeláci a zákon

Message: V mnoha zemích jsou čmeláci chráněným druhem. To vás omezuje v nakládání s nimi. I když to s nimi myslíte dobře a chcete jim pomoci (jako tato dívka), pácháte zločin a záštiplný soused Vás může udat. To rozhodně neplatí v Austrálii; tam se snaží čmeláků zbavit.


Královna čmeláka skalního na dřišťálu

E

Užitečné odkazy

Links: Galerie mnou nalezených druhů
Přehled k určení druhů
Paraziti čmeláků (anglicky)
Seznam druhů na Wikipedii

© ZWZ, 2009. Některá práva vyhrazena.
Fotografie úlů jsou propagační materiály uvedených společností, zavíječe vyfotografoval Jürgen Peters. Konzultace V. Svoboda.
</body></html>